Asbestsanering

Asbestsanering är en viktigt process för att säkerställa hälsosamma inomhusmiljöer. Vår professionella asbestsaneringstjänst garanterar en säker och effektiv borttagning av asbestmaterial för att minimera hälsorisker. Kontakta oss för en pålitlig asbestsanering idag för att säkerställa en trygghet och hälsosam miljö för dig och dina nära. Våra experter använder avancerad utrustning och tekniker för att säkerställa en fullständig asbestsanering i enlighet med gällande regler och riktlinjer. Lita på oss för en professionell asbestsaneringstjänst av hög kvalitet.

Har du asbest i ditt hus eller lägenhet? Behöver du hjälp med en asbestsanering? Storgruppen har flera års erfarenhet av asbestsanering. Vi på Storgruppen hjälper både privatpersoner och företag. Vi utför asbestsanering till största del i Stockholm samt Uppsala, men tveka inte att höra av er om ni befinner er i närområdena.

Vi hjälper till med att göra en analys av material efter asbest. Vi kommer ut och tar med oss en provbit som vi sedan lämnar in hos ett auktoriserat företag som gör analysen. Svar kan ges inom 24 timmar.


Risker med asbest

Asbest utgör en allvarlig hälsorisk på grund av dess potential att orsaka livshotande sjukdomar som mesoteliom och lungcancer. För att skydda dig själv, din familj och kollegor är det nödvändigt att förstå riskerna med asbest.

Vad är asbest och dess faror för hälsan?

Asbest är en naturligt förekommande mineral som tidigare användes i en mängd olika byggmaterial på grund av dess isolerande och brandsäkra egenskaper. De mikroskopiska fibrerna som utgör asbest är dock extremt farliga när de andas in, eftersom de kan orsaka allvarliga lungsjukdomar och cancerformer. Även efter långvarig exponering som vid låga nivåer.

Förekomst av asbest och risker i eternitprodukter

Asbest har tidigare använts i en mängd olika byggmaterial, inklusive eternit, ett fibercementmaterial som vanligtvis används för tak, väggar och andra konstruktioner. När eternitmaterial bryts ner eller bearbetas kan asbestfibrer frigöras i luften, vilket skapar en allvarlig hälsorisk för dem som vistas i närheten.

Asbestmaterial har använts inom många olika områden och i många produkter, till exempel i:

  • asbestcementskivor (eternit) för tak och väggar
  • som tillsats till murbruk och fix/fog
  • armerad plast, elkablar och golvmaterial
  • isoleringsmaterial
  • packningar

Eternit är en byggnadsmaterial som består av asbestcement, en blandning av asbestfibrer och cement. Materialet utvecklades i slutet av 1800-talet och blev populärt under 1900-talet på grund av sina fördelaktiga egenskaper. Eternit är hållbart, eldfast och resistent mot kemiska angrepp samt har goda isoleringsegenskaper, vilket gjorde det till ett vanligt val för tak- och fasadbeklädnad samt för ventilationskanaler och rör.

Asbestfibrerna i eternit ger materialet dess styrka och hållbarhet, men de utgör också en stor hälsorisk. När eternit bryts eller bearbetas kan de mikroskopiska asbestfibrerna frigöras i luften och inandas, vilket kan leda till allvarliga lungrelaterade sjukdomar som asbestos, lungcancer och mesoteliom. På grund av dessa hälsorisker har användningen av asbestcement, inklusive eternit, förbjudits i många länder sedan slutet av 1900-talet.

Trots förbudet finns fortfarande många byggnader med eternitmaterial kvar, och hanteringen av dessa kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Vid renovering eller rivning av byggnader med eternit måste materialet hanteras av utbildad personal och enligt strikta säkerhetsföreskrifter för att minimera risken för exponering.

Säker asbestsanering och betydelsen av professionell sanering 

För att minimera risken för asbestexponering och skydda allmänhetens hälsa är det viktigt att genomföra regelbundna asbestprovtagningar, särskilt i äldre byggnader eller strukturer där asbest kan finnas. Vid behov krävs sedan en professionell asbestsanering för att säkert och effektivt avlägsna asbesten. Detta innebär att följa stränga säkerhetsprotokoll och använda specialutrustning för att förhindra frisläppande av asbestfibrer i luften.

Skydda din hälsa med våra professionella asbestsaneringar.

Våra erfarna asbestsanerare är specialiserade på att hantera alla aspekter av asbestsanering, från provtagning och riskbedömning till säker och effektiv sanering. Vi använder modern teknik och strikta säkerhetsprotokoll för att säkerställa att asbestsaneringen utförs på ett säkert sätt och i enlighet med alla gällande lagar och förordningar.

Analys och asbestprov

Vi på Storgruppen hjälper till med att göra en analys av material efter asbest. Vi kommer ut och tar med oss en provbit som vi sedan lämnar in hos ett auktoriserat företag i Stockholm som gör analysen. Svar på asbestprovet kan ges inom 24 timmar. Asbestprov är det ända sättet att veta om det är asbest eller ej.

Kontakta oss för expertis inom asbestsanering och hantering

För mer information om våra asbest tjänster och hur vi kan hjälpa till med en säker hantering av asbest, vänligen kontakta oss idag. Vi är din pålitliga partner för att skapa en säker och hälsosam miljö för dig och dina nära o kära. Vi arbetar till största del i Stor Stockholm och Uppsala.


Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert på asbestsanering